Het project Uitgeverij van de Toekomst wou zoveel mogelijk Vlaamse uitgevers samenbrengen om over een periode van vier jaar samen onderzoek te doen naar nieuwe crossmediale concepten. Het doel was om diverse innovatieve projecten op te zetten en innovatieve producten te ontwikkelen. Dat alles in combinatie met een zoektocht naar nieuwe businessmodellen voor de uitgeverswereld, die in een aantal pilots werden getoetst aan de praktijk. Verschillende uitgeverijen namen deel, zowel algemene uitgevers als educatieve.

Initiatiefnemer van het project Uitgeverij van de Toekomst was Boek.be. Vanuit het innovatienetwerk dat het Kenniscentrum van Boek.be heeft opgezet in het kader van het IWT-TIS-project 'Digitalisering van het boek in Vlaanderen', zijn de behoeften van de Vlaamse uitgevers duidelijk naar voren gekomen. Boek.be nam voor het project Uitgeverij van de Toekomst de onderzoeksgroepen, iMinds/MMLab en iMinds/SMIT onder de arm.

Het project liep van 2012 tot 2016.

Links: