Vlaamse uitgevers en boekhandels ijveren voor spoedige heropening boekhandel

NIEUWS
Boek.be
De boekensector heeft het sinds de greep van Covid 19 op onze samenleving hard te verduren. Dat bleek al uit een eerdere impact enquête die werd uitgevoerd door Boek.be. De GFK cijfers van maart bevestigden de forse daling die de uitgevers en boekhandels vreesden.

Boekhandels verloren om en bij 50% van de omzet. Ook entertainment winkels zagen hun omzet in maart dalen met 40%. De aankoop van boeken verplaatste zich, zoals te verwachten viel, quasi volledig naar online verkoop kanalen (+ 52%) en de supermarkten (+17,5%). De algemene boekenmarkt kent daardoor in maart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar een omzetdaling van in totaal 15 %. Alle boekengenres kenden een daling met uitzondering van de kinderboeken waar in maart een omzetstijging van 4,3 % werd geboekt. Non-fictie boeken kenden de meest uitgesproken daling (- 34 %).

Sinds de verplichte sluiting van hun handelspand, blijven vele lokale boekhandels hun klanten bereiken via webshops, leveringen aan huis en andere originele acties. De geldigheidsduur van boekenbonnen werd met drie maanden verlengd om het cliënteel in de gelegenheid te stellen de bonnen, op een later moment, te verzilveren. Via ‘Verspreid het leesvirus”, ‘winkelhier’ en ‘koop in je buurt’ wordt de Vlaamse consument bewust gemaakt van het belang de lokale ondernemers in zijn buurt te steunen. Desondanks blijkt de digitale kloof – met vooral buitenlandse spelers - reusachtig.

Meteen vanaf de aankondiging van de lockdown zagen ook de algemene uitgevers een serieuze omzetdaling. Niet alleen zijn de bedrijfsactiviteiten zo goed als stopgezet, ook de export daalde zienderogen. De uitgevers schatten nu al het totale jaarlijkse omzetverlies in op 30 tot 47 miljoen euro. Bij de uitgevers die deelnamen aan de enquête, vaak kleine tot middelgrote ondernemingen met minder dan 50 werknemers, schatte het merendeel een daling in van 21 à 35% van hun totale jaaromzet. 30% schatte zelfs een omzetverlies in van meer dan 51%. Na de annulering van de internationale Beurzen in Bologna en Londen vestigen de uitgevers nu alle hoop op de internationale Buchmesse in Frankfurt en de Boekenbeurs te Antwerpen in het najaar van 2020.

Uitgevers én boekhandels ijveren nu alvast voor een snelle heropening van de boekhandels zoals al gedeeltelijk in Italië, en in Duitsland waar boekhandels vanaf 20 april weer de deuren mogen openen. Met in achtneming van de geldende maatregelen op vlak van hygiëne is het voor de boekhandel als speciaalzaak weer mogelijk cliënteel te ontvangen. Een snelle heropening is essentieel om te voorkomen dat tal van lokale boekhandels en uitgevers voorgoed hun boeken dienen dicht te doen.


Bron: Boek.be vzw en GFK Belgium