Thuisleren met digitale leerplatformen

NIEUWS
Boek.be
De educatieve uitgeverijen van GEWU stellen digitale leermiddelen maximaal ter beschikking. Leer meer over de verschillende uitgeverijen en hun initiatieven.

Het Corona-virus noopte de federale overheid tot het nemen van nooit eerder geziene maatregelen die ook het onderwijs raken. De lessen werden geschorst van maandag 16 maart tot en met de paasvakantie, de schoolgaande jeugd zit plots massaal thuis.

De educatieve uitgeverijen van GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) dragen hun steentje bij om in deze onvoorspelbare tijden zo veel mogelijk lesmateriaal zo goed mogelijk beschikbaar te stellen voor een zo breed mogelijk publiek. Op die manier kunnen leerlingen blijven leren en oefenen.

Dit zijn de verschillende initiatieven die momenteel in stelling staan. Deze kunnen de komende dagen en weken nog worden uitgebreid:

Uitgeverij Averbode bundelde leesreeksen, paasvakantieboeken en digitale oefenplatformen om kinderen en jongeren drie weken lang leuk en informatief bezig te houden.

• Die Keure stelt de website www.onderwijsdoetertoe.be open voor iedereen – eveneens voor wie geen abonnement of licentie heeft.

• Op Pelckmans Portaal is heel wat digitaal les- en oefenmateriaal beschikbaar. Alle materiaal voor leerling en leerkracht wordt steeds aangeboden met een toegang tot Pelckmans Portaal. Pelckmans biedt extra kant-en-klaar (downloadbaar) oefenmateriaal en stimuleert leerkrachten en leerlingen om het digitaal platform Pelckmans Portaal maximaal te gebruiken.

• Uitgeverij Plantyn verzamelt alle beschikbare leermiddelen op de website www.leerleefbeleef.be met dagtaken en leesopdrachten voor afstandsonderwijs.

• Uitgeverij Van In stelt zijn digitale leerplatformen Bingel en diddit gratis ter beschikking van alle Vlaamse scholen, gedurende drie weken.

• Uitgeverij Zwijsen stel verschillende oefenbundels voor het lager onderwijs digitaal beschikbaar via de eigen website. Daarnaast is hun 'Veilig leren lezen'-software beschikbaar gemaakt voor alle kinderen die nu thuis zitten.