Boeken lezen is essentieel voor ons welzijn. Help ons mee deze boodschap uit te dragen

NIEUWS
Boek.be
Op vrijdag 10 april overhandigde Boek.be namens haar leden een boekenpakket aan de voltallige Vlaamse ministerraad. Daarmee wil de organisatie de noden van de boekensector tijdens en zeker na de coronaperiode hoog op de agenda zetten. Tegelijkertijd wil Boek.be het belang van lezen onderlijnen. Veel mensen vinden via boeken verstrooiing en laten zich meevoeren naar nieuwe werelden, vanuit hun zetel thuis. Zo houden ze het beter vol om ‘in hun kot’ te blijven. In die zin zijn boeken geen luxeproducten, maar essentiële goederen die het welzijn van mensen bevorderen

Daarom vroeg Boek.be aan alle ministers een filmpje op te nemen waarin ze vertellen wat boeken lezen met hen doet. Viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers bijt alvast de spits af.


De komende dagen zullen we nog meer getuigenissen posten, hou zeker onze kanalen (Facebook - Instagram - Twitter) in het oog. We houden ju llie ook via mail op de hoogte. Mogen we jullie vragen deze posts te liken en te delen? Zo zorgen we er samen voor dat onze positieve boodschap wordt opgepikt.