Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van de boekenbon t.w.v. 5 euro die je wordt aangeboden door Boek.be vzw in het kader van de 'Koop Tijd voor een Boek' actie. Door gebruik te maken van deze boekenbon ga je akkoord met deze voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door jou aangevraagde en afgedrukte boekenbon die wordt aangeboden door Boek.be vzw.

2. Deze boekenbon geeft je recht op een kortingsbedrag van 5 euro bij aankoop van minstens 20 euro aan boeken bij de deelnemende fysieke boekhandels. Maximum 1 cheque per aankoop. De lijst met deelnemende boekhandels kan je raadplegen op www.kooptijdvooreenboek.be.

3. De boekencheques zijn niet inruilbaar op online webshops, enkel in de fysieke boekhandel.

4. De boekencheque moet afgedrukt (bij voorkeur op A4-formaat) aangeboden worden aan de boekhandel, de korting is niet geldig op vertoon van de boekencheque op je smartphone.

5. Deze aanbieding geldt voor de eerste 15.000 bezoekers die een boekencheque reserveren via www.kooptijdvooreenboek.be

6. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de boekencheque is opgenomen. Elke unieke boekencheque is gedurende 1 maand na aanvraag geldig, na deze periode kan de boekencheque niet meer worden gebruikt.

7. Onder boeken zoals vermeld in punt 4 vallen alle uitgaves voorzien van een ISBN-nummer. Voor de actie "Check nu je Boekencheque' (die loopt van 3 juni 2019 t.e.m. 3 juli 2019 - of zolang de voorraad strekt) geldt er een restrictie op genre van de aangekochte boeken: de cheque is niet geldig bij aankoop van school- en handboeken.

8. Per persoon en meegedeeld e-mailadres wordt er in totaal en maximaal één boekencheque toegekend. Iedere verstrekte kortingscode kan slechts éénmaal gebruikt worden. De unieke barcode dient hiervoor ter garantie en controle.

9. Je kunt een boekencheque niet ruilen voor geld. Je kunt met een boekencheque geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende boekencheque-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de boekencheque is opgenomen.

10. De boekencheques worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

11. Zo je het aangekochte materiaal retourneert kan je nadien en bij een volgende aankoop niet opnieuw genieten van de eerder toegekende korting, ook al is de geldigheidsduur van de cheque nog niet verstreken en ongeacht de boekhandel waar de aankoop wordt verricht.

12. Het is niet toegestaan de boekencheque te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden), of kopiëren. 

13. Je kunt boekencheques niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de boekencheque wordt ontzegd.

15. De korting die je met deze cheque kan verkrijgen is niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

16. De geldigheid van de boekencheque en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van Boek.be vzw, ongeacht het verkoopkanaal waar de klant de kortingscode inlevert of gebruikt.

17. In geen geval kunnen rechten ontleend worden aan niet gebruikte boekencheques, noch kan er achteraf en na het verstrijken van de geldigheidsduur van de boekencheque en/of met terugwerkende kracht enige korting worden toegestaan.

18. Wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de boekencheque wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door Boek.be vzw niet gewenste effecten, is Boek.be vzw gerechtigd de werking van bepaalde kortingscodes op te schorten of de betreffende kortingscodes geheel in te trekken. In dat geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende kortingscodes naar eigen inzicht van Boek.be gehonoreerd of gecompenseerd worden.

19. Door het aanvragen van een boekencheque overeenkomstig de onderstaande procedure, stem je er mee in dat jouw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) verwerkt worden met het oog op het toebedelen van de boekencheque. Je kan je hier ook vrijblijvend inschrijven voor onze nieuwsbrieven. Meer informatie over ons Privacybeleid vind je hier terug.

Het aanvragen en inwisselen van je boekencheque gaat als volgt:

1. Indien je een boekencheque t.w.v. 5 euro wil ontvangen, vul je op de website www.kooptijdvooreenboek.be in de daartoe voorziene velden je naam en e-mailadres in. Je kan je in dit formulier ook geheel vrijblijvend inschrijven voor onze Nieuwsbrieven.

2. Nadat je op ‘Ja, ik wens mijn boekencheque te ontvangen’ hebt geklikt, ontvang je automatisch je boekencheque in de mailbox van het door jou ingegeven e-mailadres. Vanaf dit moment is de boekencheque nog 1 maand geldig bij de deelnemende boekhandels.

3. De lijst met deelnemende boekhandels kan je ook raadplagen via www.kooptijdvooreenboek.be

4. Print je boekencheque af, bij voorkeur op A4 formaat.

5. Controleer of jouw favoriete boekhandel tussen de lijst met Deelnemende Boekhandels staat.

6. Rep je naar je boekhandel en koop er voor minstens 20 euro aan boek(en).

7. Presenteer je boekencheque aan de kassa alvorens de afrekening wordt gemaakt.

8. De korting van 5 euro wordt meteen verrekend op de totaalprijs.

9. De boekhandelaar houdt je bon bij ter controle.

Veel leesplezier!